Tìm hiểu cổ phiếu BID năm 2023

2Q2023, BID có thu nhập lãi thuần đạt 13,807 tỷ VND (-0.9% QoQ, -5.5% YoY); thu nhập ngoài lãi đạt 3,698 tỷ VND (+10.7% QoQ, +4.9% YoY) giúp TOI đạt 17,505 tỷ VND (+1.3% QoQ, -3.5% YoY). Chi phí trích lập dự phòng đạt 4,192 tỷ VND (-24.2% QoQ, -35.0% YoY) khiến LNTT đạt 6,943 tỷ VND (+0.3% QoQ, +7.0% YoY). Lũy kế 1H2023, LNTT đạt 13,862 tỷ VND, tăng 26.0% YoY.

Chi tiết các bạn xem video theo link phía dưới:

Trả lời