TỰ HỌC CHỨNG KHOÁN

Chuyên mục các bài kiến thức Chứng khoán cơ bản cho người mới, được sắp xếp logic, nội dung xúc tích được sắp xếp tuần tự khoa học, lần lượt là các nhóm bài: (1) Khái niệm chứng khoán cơ bản; (2) Hướng dẫn lựa chọn nơi mở tài khoản chứng khoán uy tín; (3) Hướng dẫn cách chuyển tiền vào tài khoản, đặt mua, bán cổ phiến; (4) Phương pháp phân tích cơ bản; (5) Phương pháp phân tích kỹ thuật; (6) Các trường phái đầu tư chứng khoán; (7) Cảnh báo các sai lầm thường mắc phải và các cạm bẫy của thị trường; (8) Thư viện sách nên tham khảo thêm. Mỗi chuyên mục đọc giả nên đọc lần lượt từ cuối trang đến đầu trang. Qua các nhóm bài trên phần nào giúp các bạn trang bị kiến thức nền tảng trước khi đăng ký khóa học nâng cao hoặc tham gia đầu tư.