Tin vĩ mô

Chuyên mục cập nhật Thông tin kinh tế Vĩ mô nổi bật. Cập nhật dữ liệu tăng trưởng kinh tế (GDP); Tỷ lệ lạm phát; Kim nghạch xuất nhập khẩu; Vốn đầu tư FDI…xu hướng phát triển nghành, giúp đọc giả có thêm kênh thông tin phục vụ cho quá trinh phân tích đầu tư.